దయచేసి ఇ వీడియో ప్రతి ఒక్కరు చూసి అందరికి షేర్ చెయ్యండి ఉత్తేజ్ గారు చెప్పింది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజం రేపటి రోజున అలాంటి పరిస్థితి మనకు కూడా రావచ్చు దయచేసి అంబులన్స్ కి దారి ఇవ్వండి ప్రాణాలు కాపాడండి

please don't neglect share it for all

see more at- http://www.snehahastamsociety.org/useful-articles.php

Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved