మీ ఫోన్ స్లోగా ఉందా? ఇక పరుగులు పెడుతుంది.. అల్టిమేట్ టెక్నిక్! Must Watch & Share

మంచి ఫోన్ అయినా, చవక ఫోన్ అయినా, పాత ఫోన్ అయినా స్లోగా నడుస్తుంటే వాడాలంటే చిరాకుగా ఉంటుంది. ఫోన్‌ని స్పీకడ్ చేయొచ్చని చాలా చెత్త యాప్స్ ఇంతకాలం చూశాం. అవేమీ సాధించలేని విధంగా ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్న యాప్ క్షణాల్లో ఫోన్‌ని చాలా చాలా వేగంగా చేస్తుంది. మీరే ప్రయత్నించండి.

గమనిక: ప్రతీ ఒక్కరికీ పనికొచ్చే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్‌కీ షేర్ చెయ్యగలరు.


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved