ల్యాప్ టాప్ ను మనమీద ఉంచుకొని ఎక్కువసేపు వాడినట్లయితే, ఆ వేడికి చర్మం మీద తీవ్ర పరిణామాలు జరిగి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved