అరచేతిలో 2 TB - Western Digital పోర్టబుల్ హార్డ్ డిస్క్ రివ్యూ! Must Watch & Share

భారీ మొత్తంలో ఫొటోలు, సినిమాలు, పాటలు, ఇతర డేటా ఫైల్స్ కాపీ చేసుకోవాలా? వాటిని ఒకచోటి నుండి మరో చోటికి తీసుకెళ్లాలా? అయితే ఈ వీడియోలో USB 3.0 కోవకు చెందిన 2 TB పోర్టబుల్ హార్డ్ డిస్క్‌ని చూపించడం జరిగింది. ఫాలో అవండి.

గమనిక: ప్రతీ ఒక్కరికీ పనికొచ్చే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్‌కీ షేర్ చెయ్యగలరు.


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved