అరటిపళ్ళను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు. కానీ ఈమధ్యకాలంలో కొందరు తమ స్వార్థం కోసం రసాయనాలతో కృత్రిమంగా మాగేసి, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుకుంటున్నారు.

Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved