వంద కోట్ల మంది పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నారు

ప్రపంచంలో సిగరెట్ లు తాగే వారు సంఖ్య వంద కోట్లకు చేరిందట. మద్యం తాగేవారు 24కోట్ల మంది ఉన్నారట. ప్రపంచంలోని యువకుల సంఖ్య సుమారు 5శాతం మంది మద్యానికి 20 శాతం మంది ధూమపానానికిబానిసలని ప్రపంచ మత్తు పదార్ధాల బానిసల నివేదిక-2014 తెలిపింది. 1.5 కోట్ల మంది హైరయిన్ లాంటి తీవ్రమైన మత్తు పదార్ధాలను వినియోగిస్తున్నారని తాజా పరిశీలనలో తేలింది.


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved