మహిళలూ జాగ్రత్త............నమ్మించి మోసం చేసి ఉన్నదంతా దోచుకువెళ్ళే గ్యాంగులు ....... రకరకాల ఎత్తుగడలతో ప్రజలను వంచిస్తున్నారు. ఒక్కసారి దీన్ని చదవండి. ఎవరైనా మహిళ మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చి............ , గ్యాస్ కంపెనీ నుండి వచ్చామని ............, మెడలో ఉన్న ఐడీ కార్డు చూపించి............,గ్యాస్ స్టవ్ మెయిన్ టేనేన్సు కోసం సంవత్సరానికి రూ. 200 లు కట్టి మెంబర్ షిప్ కార్డు తీసుకోమని అడిగితే , తొందరపడి నమ్మి ఇంట్లోకి రానివ్వకండి. ఆ గ్యాస్ కంపెనీ యొక్క ఐడీ కార్డులు , మెంబర్ షిప్ కార్డులు అన్నీ కూడా భోగస్ అని గుర్తించండి. ఎందుకంటే , ఏ గ్యాస్ కంపెనీ కూడా అలా వినియోగదారుల ఇళ్ళ వద్దకు తమ ప్రతినిధులను పంపించదని తెలుసుకోండి. అలాంటి వారిని తొందరపడి ఇంట్లోకి రానిస్తే , వారు మాట్లాడుతూ మధ్యలో బాత్ రూమ్ కు అర్జెంట్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు వారిని పంపిస్తే , వారు బాత్ రూమ్ నుండి మీ ఇంట్లో ఎంత మంది ఉన్నదీ , మీ ఇంటి పరిస్థితి ని అంతటినీ వాళ్ళ గ్యాంగ్ కు మొబైల్ లో సమాచారం చేరవేస్తారు. ఆ గ్యాంగ్ వచ్చి ఇంట్లో ఉన్నదంతా దోచుకొని వెళతారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలను టార్గెట్ గా చేసుకొని , క్లోరో ఫాం వాడి , ఆ గ్యాంగ్ లు ఇటువంటి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నాయి. అలాంటి వారి పట్ల ఎలాంటి అనుమానం కలిగినా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి.

Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved