మీ ఫోన్‌లో ఫైళ్లు Fastగా డౌన్‌లోడ్ కావాలా? ఇలా చేయండి.. Must Watch & Share

నెట్ నుండి ఫోన్లోకి ఫైళ్ల డౌన్‌లోడింగ్ స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కంప్యూటర్లో మాదిరిగా ఫోన్‌లోనూ వేగంగా files డౌన్‌లోడ్ కావాలంటే ఈ వీడియోలో చూపించిన టెక్నిక్ ఫాలో అవండి.

గమనిక: ప్రతీ ఒక్కరికీ పనికొచ్చే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్‌కీ షేర్ చెయ్యగలరు.


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved