ఈ ఫోటోలోని అమ్మాయి ని ఒకసారి చూడండి.

ఈ అమ్మాయి ఒకవైపు ఫోన్ చార్జింగ్ పెట్టి , ఆ ఫోన్ ని తల దగ్గర పెట్టుకుని, మరోపక్క హియర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని పాటలు వింటూ పడుకుందట...

తెల్లారేసరికి ఇలా అయిపోయింది...

మిత్రులారా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉందాం...

ఇలాంటి ప్రమాదాలు రాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం... ఈ పోస్ట్ ని అందరికీ షేర్ చేయండి.


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved