సీతాఫలం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఫలాన్నిస్తుందో తెలుసుకుందాం

సీతాఫలం ఆరోగ్యసహితం సీతాఫలాలసీజన్‌ వచ్చేసింది. మార్కెట్లో విరివిగా ఈ పండ్లు దొరుకుతున్నాయి. ఇంతకీసీతాఫలం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఫలాన్నిస్తుందో తెలుసుకుందాం.తిన్న వెంటనే శక్తినిచ్చే పండు సీతాఫలం. కండరాలకు బలాన్నిస్తుంది.

Share on

ఒక భాదితురాలి ఆవేదన

మూడు పంటలు పండే భూమిని లాక్కుంటున్నారంటూ ఒక భాదితురాలి ఆవేదన.. చంద్రబాబుకి ఓటు వేసిన పాపానికి వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా నాశనం అయ్యాయో ఆమె మాటల్లోనే వినండి!!

Share on

సెప్టెంబరు 27 రాత్రి.. 28వ తేదీ తెల్లవారు జామున చంద్రగ్రహణంతో పాటు సూపర్‌మూన్‌ని చూడవచ్చు. సూపర

30ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ సూపర్ మూన్ సెప్టెంబరు 27 రాత్రి.. 28వ తేదీ తెల్లవారు జామున చంద్రగ్రహణంతో పాటు సూపర్‌మూన్‌ని చూడవచ్చు. సూపర్‌మూన్, చంద్రగ్రహణం ఒకేసారి వచ్చే ఈ

Share on

ఖగోళ చరిత్రలో ఆదివారం రాత్రి అరుదైన, అపురూపమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. ఈ అరుదైన, అపురూపమై

అమెరికా తూర్పు ప్రాంతీయులకు శుభవార్త ఖగోళ చరిత్రలో ఆదివారం రాత్రి అరుదైన, అపురూపమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. ఈ అరుదైన, అపురూపమైన ఘట్టాన్ని మనం చూడలేము.. కానీ ఉత్తర

Share on

అప్పుడే పుట్టిన పసి పాప తలలో బాంబు శకలాలు వైద్యులు. తలలో శకలాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ శిశువు జీవించి

అప్పుడే పుట్టింది. తలలో బాంబు! అప్పుడే పుట్టిన పసి పాప తలలో బాంబు శకలాలు వైద్యులు. తలలో శకలాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ శిశువు జీవించి ఉండటం విశేషం. వెంటనే

Share on

కంప్యూటర్లు, టీవీల ముందు గంటల తరబడి గడిపేయడం నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగమైంది. ఇలా చేస్తూ పోత

కళ్లు జాగ్రత్త కంప్యూటర్లు, టీవీల ముందు గంటల తరబడి గడిపేయడం నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగమైంది. ఇలా చేస్తూ పోతే భవిష్యత్తులో మీ కళ్ల పరిస్థితి ఏంటి? వచ్చే

Share on

Most Viewed

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved