ఈ కారణంగానే

ముహూర్తాల్లో గురు బలం ఉండదు భద్రాద్రి దేవస్థానం స్థానాచార్యులు కేఈ స్థలశాయి గురువు సింహరాశిలో ప్రవేశించిన సమయంలో గోదావరి పుష్కరాలు ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు చేయరు. ఎందుకంటే

Share on

చెప్పాలంటే అది acceptable habit అయిపోయింది

పార్టీలో కూర్చోవడమంటే చాలామందికి మంచి సరదా… సరంజామా అన్నీ సమకూర్చుకుని తాపీగా సోది చెప్పుకుంటూ లాగించేసే కొద్దీ బాటిళ్లు బాటిళ్లు ఖాళీ అయిపోతుంటాయి.. తాగడం పదేళ్ల క్రితం వరకూ

Share on

Must Watch & Share

మీ ఆధార్ కార్డ్‌లో మార్పులు చేసుకోవాలా? చాలా ఈజీ! ఆధార్ కార్డ్ పేరు చెప్తేనే గంటల తరబడి ఎన్‌రోల్‌మెంట్ల కోసం క్యూలో నిలబడ్డ మూమెంట్సో.. అలా నిలబడలేక 200

Share on

చాల మందికి ఎత్హు చెప్పులు వాడడం అలవాటు

ఎత్తు చెప్పులు వాడడం వల్ల కాలి మడమలు బాగా దెబ్బతినే అవకాశముంది అందువల్ల సాధ్యమైనంతవరకు వాడకండి

Share on

తన గదిలో కుమిలిపోతూ కూర్చొన్న రమేష్ దగ్గరికి తన తండ్రి వెళ్ళి

ఓడిపోతే బాధపడకు, గెలిచేంతవరకు పోరాడు. డీయస్సీ పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చాయి. రెండు మార్కుల్లో టీచర్ ఉద్యోగం మిస్సయిందని బాధ పడుతూ ఇంటికి వచ్చాడు రమేష్. తన గదిలో కుమిలిపోతూ కూర్చొన్న

Share on

చాల ముఖ్యమైన విషయం అందరికి షేర్ చెయ్యండి !!!

గుండెపోటు - లక్షణాలు... సుమారు అరవై శాతం పైగా గుండె నొప్పి లక్షణాలు, గుండెపోటు సంభవించక ముందే వారికి అనుభవం అవుతాయని ఒక పరిశీలన లో తెలిసింది. కానీ

Share on

మా నాన్న దక్కేవాడు కాదు

రాజేష్, రమేష్ లిద్దరూ సినిమాకు వెళ్ళాలని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. అలా వారు వెళుతుండగా, ఒక అంధుడు ఇవతలి వైపు నుండి అవతలి వైపుకు

Share on

అందరికి షేర్ చెయ్యండి

ఏ నెలలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ రత్నం ధరించాలి జనవరి --- గార్నెట్ ఫిబ్రవరి ---- అమితెస్ట్ మార్చ్ ----- ఎక్యుమైరెన్ ఏప్రిల్

Share on

చాల మంది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నపుడు దేవాలయపు వెనుక భాగాన్ని అద్ది నమస్ఖరించుకుంటారు

దేవలయం వెనుక భాగాన్ని తాకరాదు ..... చాల మంది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నపుడు దేవాలయపు వెనుక భాగాన్ని అద్ది నమస్ఖరించుకుంటారు అల చెయ్యరాదు ఆ భాగంలో రాక్షషులు వుంటారు

Share on

Most Viewed

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved