కన్నీటి నుంచి కంటి వెలుగు దాకా

ఎండిపోయి మెట్టైపోయిన 10 ఎకరాలు, అరవై వేలు అప్పు చేసి మూడు బోర్లు వేసినా పడని చుక్క నీరు, చేతిలో డబ్బు లేదు, నెత్తి మీద పుట్టెడు

Share on

ఆనందానికి 10 సూత్రాలు

తరాలు తిన్నా తరగని ధనముంది ఎదటి మనిషిని ఎదిరించే ధైర్యముంది ముప్పొద్దులా ఘుమఘుమలాడే తిండుంది విశ్వకర్మే విస్తుపోయేంతటి భవనముంది ఊరంతా గొప్పగా చెప్పుకునే పేరుంది అందరూ జేజేలు పలికే ప్రఖ్యాతుంది ఇంట్లో ఎదురూచూసే భార్య ఉంది మురిపించి

Share on

కౌన్ బనేగా కిరోసినీశ్వరుడు

"నాయనలారా… నేను అడిగిన దానికి అడిగినట్టు సమాధానము చెప్పుడి…" "అటులనే" "2006 తరవాత ఏమి వచ్చును?" "2007 వచ్చును" "కరెక్ట్‌ ఆన్సర్‌! మీరో కొవ్వత్తి గెలుచుకున్నారు. బైదిబై… ఇంత టఫ్‌ ప్రశ్నకి

Share on

బరువు తగ్గడం అనేది కేవలం ఆహార నియమాలతోనే పూర్తి కాదు

బరువు తగ్గడానికి 10 ఉపాయాలు ఈ మధ్య ప్రపంచీకరణ ప్రభావంతో రెస్టారెంట్లు, మెక్ డొనాల్డ్ లాంటివి పెరిగిపోయాయి. ఆధునిక జీవన శైలి వలన మనకు తెలియకుండానే బరువు

Share on

ప్రాణం పోయే పరిస్థితిలో కూడా

నిన్ను సృష్టించింది బ్రహ్మ అయినా.., నిన్ను నవ మాసాలు మొసి.., ప్రాణం పోయే పరిస్థితిలో కూడా.., ఏ మనిషి అనుభవించలేనంత బాధను భరిస్తూ.., నీకు ప్రాణం పోసి.., ఈ భూమి పైకి తీసుకు వచ్చి.., ఎర్రని

Share on

నవమాసాలు మోసీ కనీ నన్నీ ప్రపంచానికి పరిచయం

అమ్మ...! నవమాసాలు మోసీ కనీ నన్నీ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశావు... గర్భంలో నిన్ను కాళ్ళతో తంతూ బాధ పెట్టినా , ఆ బాధను ఓర్పుతో ఆనందంగా భరించావు..! పురిటి

Share on

Quick-WEIGHT-LOSS

SECRET WEIGHT-LOSS JUICE! This juice mixture will make you lose your fat. If you make and drink it regularly it

Share on

Water-diet

Simple diet that help you lose up to half pound a day ! Get to know the water diet and how

Share on

ఆడాళ్లూ...మీకు జోహార్లు ...ఓపిక...ఒద్దిక ఉన్నోళ్లు...

అమ్మతో అనుబంధం ఆడాళ్లూ...మీకు జోహార్లు ...ఓపిక...ఒద్దిక ఉన్నోళ్లు...మీరు ఒకరికంటే ఒకరు గొప్పోళ్లు...అని ఓ సినిమా గీతంలో కవి ఆడవారి గొప్పతనాన్ని గురించి ఆకాశమంత ఎత్తులో పొగిడేస్తాడు...అయితే నేటి మహిళ

Share on

Most Viewed

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved